HomeMesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI: coobart.com

ALICI: [Müşteri Adı ve Soyadı]

MADDE 2 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait coobart.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine göre tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Site üzerinde bulunan her hizmet ve ürün bu kapsamdadır.

MADDE 4 – TESLİMAT

Ürün, ALICI’nın belirttiği adrese teslim edilecektir. Teslimat süresi, siparişin SATICI tarafından onaylandığı tarihten itibaren en fazla 30 (otuz) gündür.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde SATICI’ya hiçbir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

ALICI, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, ürünün siparişini verirken temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuduğunu ve elektronik ortamda teyit ettiğini beyan eder.

MADDE 7 – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflarda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen tüketici mahkemeleri ve hakem heyetleri yetkilidir.

Company

Sosyal Ağlar

E-Bültenimize Kayıt Ol, Hikayeni Yazmaya Başla!

Copyright: © 2024 COOB | ART All Rights Reserved.