HomeKVKK Bilgilendirme ve Açık Rıza Metni

KVKK Bilgilendirme ve Açık Rıza Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

1. Giriş: coobart.com olarak, ziyaretçilerimizin ve müşterilerimizin kişisel verilerinin gizliliğine ve korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır.

2. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi:

  • Kişisel verileriniz, coobart.com üzerinden yapılan üyelik işlemleri, siparişler ve müşteri hizmetleri iletişimi sırasında toplanmaktadır.
  • Toplanan kişisel veriler, hizmetlerimizin sunulması, siparişlerin işlenmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği:

  • Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak saklanmaktadır.
  • Verilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması:

  • Kişisel verileriniz, yasal zorunluluklar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.
  • Yasal zorunluluklar kapsamında, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

  • Kişisel veri sahipleri olarak, verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6. Veri Sahibinin Başvuru Yolları:

  • Kişisel verilerinizle ilgili haklarınızı kullanmak için hi@coobart.com adresine e-posta gönderebilir veya coobart.com/iletisim adresindeki iletişim formunu kullanabilirsiniz.

7. Değişiklikler:

  • coobart.com, bu Kişisel Verilerin Korunması Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, bu sayfada yayınlandığı tarih itibarıyla geçerli olacaktır.

AÇIK RIZA METNİ

Sitede gezerken doldurduğunuz her formda, cookies’leri kabul ederek buradaki şartları kabul etmiş sayılırsınız.

Ben, [Müşteri Adı ve Soyadı], coobart.com internet sitesi üzerinden sağladığım kişisel verilerimin; üyelik işlemleri, siparişler ve müşteri hizmetleri iletişimi gibi amaçlarla işlenmesine, saklanmasına ve gerekli hallerde yasal zorunluluklar çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmasına açıkça rıza gösteriyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili haklarımı ve bu hakları nasıl kullanabileceğimi KVKK bilgilendirme sayfasından okudum ve anladım. İşbu “Açık Rıza Metni”ni kabul ediyorum.

Company

Sosyal Ağlar

E-Bültenimize Kayıt Ol, Hikayeni Yazmaya Başla!

Copyright: © 2024 COOB | ART All Rights Reserved.